Pladser

Viser information om tur.
Data opdateres fra Membersite hver halve time.
Når der er ledige pladser, vil tilmeldte på venteliste få tilbudt plads.

Tur 15398
Navn Fruering Anebjerg skov og Vestermølle Tilmelding
Start 04. Oct 2023 10:30
Tilmeldingsfrist 03. Oct 2023 10:30
Afdeling Horsens Afd.
Turleder Thyge Heinsvig Sørensen
Antal pladser 40
Tilmeldte 12
Ledige 28
På venteliste 0
Afmeldte 0