Pladser

Viser information om tur.
Data opdateres fra Membersite hver halve time.
Når der er ledige pladser, vil tilmeldte på venteliste få tilbudt plads.

Tur 6097
Navn Danevirke og Hedeby
Start 09. Apr 2022 11:00
Tilmeldingsfrist 08. Apr 2022 11:00
Afdeling Sønderjylland Afd.
Turleder Gundi Schulz
Antal pladser None
Tilmeldte None
Ledige None
På venteliste None
Afmeldte None