Pladser

Viser information om tur.
Data opdateres fra Membersite hver halve time.
Når der er ledige pladser, vil tilmeldte på venteliste få tilbudt plads.

Tur 6102
Navn Arnæs- Vandretur ved Slien
Start 05. Jun 2021 10:00
Tilmeldingsfrist 04. Jun 2021 10:00
Afdeling Sønderjylland Afd.
Turleder Gundi Schulz
Antal pladser None
Tilmeldte None
Ledige None
På venteliste None
Afmeldte None