Per Baks fredagstur: Bellakvarter, Ørestad City og Ørestad Syd

Tur nr.: 15460
Tilmeldingsfrist: 30. Nov 2023 10:00
Tilmelding: Se på Dansk Vandrelaugs hjemmeside

Tur start
01/12 2023
10:00
Turleder
Per Bak Olesen

Arrangør
Lyngby Afd.